Schaatsclub van de week

Binnen de gemeente waartoe ook Borne behoort – in Zenderen – bestaat al heel lang een ijsclub. Veel inwoners zijn er lid van en komen in actie zodra er natuurijs ligt. In periodes met minder strenge winters gebeurde er weinig.

Er is ooit wel geprobeerd vanuit die club les- en trainingsmogelijkheden te organiseren, maar dat kwam niet van de grond. Dus werd in 1997 door verschillende mensen het idee geopperd om een Bornse schaatsvereniging op te richten die meer gericht zou zijn op trainingsmogelijkheden op kunstijs, zodat er in ieder geval elke winter geschaatst kon worden.

Met name de vrijwilligers van de Bornse Avondfietsvierdaagse speelden hier een belangrijke rol in, want zij wilden de schaatstrainingen er als winteractiviteit bij gaan organiseren. Toch duurde het nog een jaar voordat de Bornse Schaats- en Skeelervereniging serieus werd aangepakt. Maar toen werden – op het ijs van de Stroom-Eschvijver, want schaatsen op natuurijs blijft populair – wel de eerste goede afspraken gemaakt om tot een vereniging te komen.

Start

In 1999 was het zover: de SSV Borne was een feit. Om de naam eer aan te doen werd gestart met inline-skaten en de opbrengst van die cursussen vormde, samen met een royale donatie van de B.A.F.V. (Bornse Avondfietsvierdaagse) het startkapitaal van de club.

Daarmee werd op de nieuwe kunstijsbaan in Enschede het eerste ijsuur gehuurd en kon de jeugd van Borne in de winter van 1999/2000 op de woensdagmiddag leren schaatsen en trainen voor betere resultaten. De gemeente faciliteerde ook nog eens proeflessen voor schoolkinderen en zo groeide het ledental.

Toch lukte het de club in de beginjaren maar net om financieel het hoofd boven water te houden, met name omdat het aantal deelnemers aan de skatecursussen wat afnam. Om toch aan de gewenste financiële middelen te komen, moest men creatief zijn.

Gelukkig groeide de samenwerking met de gemeente geleidelijk verder. Er werden onder meer skeelerroutes ontwikkeld, die gedrukt en als setje bij zowel de vereniging als de plaatselijke VVV gekocht konden worden. Ook ontwikkelde de club allerlei andere activiteiten om de financiële positie te verbeteren.

Enthousiasme

Door het enthousiasme van leden en bestuur lukte dat aardig en kon men blijven bestaan. Het ging zelfs zo goed dat de club haar eigen schaatskleding ontwikkelde, met donkerblauw en lekker fris oranje als basiskleuren.

Inmiddels was het bestuur er wel achter dat samenwerking met andere clubs belangrijk was voor het voortbestaan. Er kwamen gesprekken op gang met andere schaatsverenigingen uit de regio, zoals die van Enschede, Oldenzaal en Losser en men maakte concrete afspraken: bijvoorbeeld om van elkaars ijsuur gebruik te mogen maken.

Ook de inzet van elkaars trainers bleek, zeker voor de jeugdleden van de alle vier de verenigingen, een vooruitgang. Het leverde goede resultaten op bij de jeugd: er sneuvelde menig pr. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en zo het leverde het de club een flinke ledengroei op.

Boris

Die leden zijn nog steeds het hele jaar actief: wanneer de ijsbaan dicht is, doen ze aan conditietraining of stappen over op de skates of de fiets. De fietsvierdaagse is traditioneel een vaste, jaarlijkse activiteit en daar is later de Boris skeelertocht bij gekomen. De naam dankt deze tocht, die via een 20 of 28 kilometer lange route voert door de mooie omgeving van Borne, aan mammoet Boris.

Bij graafwerkzaamheden in de Bornse beek werden in 1996 namelijk resten gevonden van een wolharige mammoet: eerst alleen een opperarmbeen, een scheenbeen en vier grote wervels. Maar uiteindelijk kwamen maar liefst vijfenzestig delen van het skelet tevoorschijn: weliswaar niet het hele dier, maar het was wel de meest complete mammoetvondst ooit in Nederland gedaan.

De mammoet werd 'Boris van Borne' genoemd en bleek zo'n 26.000 tot 38.000 jaar geleden over de Twentse toendra's te hebben gelopen. Bij de club vond men dat dus een prima naam voor de toertocht.

Afgeblazen

Hij stond weer gepland voor afgelopen zaterdag, maar ging helaas niet door. Het weer was te slecht en dus werd de tocht afgeblazen. Erg jammer, want de route is behoorlijk populair. En niet te vergeten de speciale kindertocht van vier kilometer die sinds vorig jaar deel uit maakt van het evenement.

Gelukkig gingen de Melbuul’n Dagen wel door: het jaarlijkse oogstfeest dat in het laatste weekend van augustus wordt gevierd. SSV Borne stond met een kraam op de braderie en jeugdleden deelden flyers uit. De eerste positieve reacties zijn al binnen, dus laat de winter maar weer komen.

Sponsors